• RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ULUSLARARASI AHİLİKTE İŞ VE TİCARET AHLAKI SEMPOZYUMU
Ahilik, özünü Türk-İslam kültüründen alan önemli bir ticari-sosyal kurumdur. Bu kurum yüzyıllarca ekonomi ve üretime katkı sunmuş, kendi iç dinamizmi sayesinde meslek erbabının yetiştirilmesine vesile olmuş ve ülke ekonomisinin devamına olanak sağlamıştır. Ahi Evran tarafından kurulan ahilik kurumu, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu’da önemli bir yer edinmiştir. Kültürümüzün ahlâkî ve ticarî tarihinde önemli hizmetleri olan bu teşkilatı yeniden okumak ve anlamak için ülkemizde bazı etkinlikler yapılmış, ahilik hakkında pek çok akademik ve özgün faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda 27-28 Eylül 2018 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu” düzenlenecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Cumhuriyet Üniversitesi’nin destekleri ile hazırlanacak olan bu sempozyumda, katılımcıların konaklama ve yeme-içme giderleri kurumumuzca karşılanacak, ayrıca katılım ücreti de talep edilmeyecektir.

Duyuru

Tebliğ Özetlerinin Gönderilmesi 27 Temmuza Kadar Uzatılmıştır.

 

 

 

Lorem Ipsum Dolor

Vestibulum Sit Amet Metus

Nunc Dapibus Odio Sit Amet